VirtualKK

V I R T U A L – K K ・Výstavba celého mesta Kežmarok v Minecrafte ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Projekt je rozdelený na 4 fázy: ・Cesty, rieky, kopce ・Pôdorysy stavieb v KK ・Osvetlenie, ozdoby, stromy ・Vnútro väčších budov, finálne skrášlenie. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Cieľ projektu ・Sprístupniť ľudom počas pandémie koronavírusu voľný 3D pohľad po celom Kežmarku bez pohnutia sa z… Read more »