Monthly Archives január 2021

VirtualKK

V I R T U A L – K K ・Výstavba celého mesta Kežmarok v Minecrafte ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Projekt je rozdelený na 4 fázy:
・Cesty, rieky, kopce
・Pôdorysy stavieb v KK
・Osvetlenie, ozdoby, stromy
・Vnútro väčších budov, finálne skrášlenie. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cieľ projektu
・Sprístupniť ľudom počas pandémie koronavírusu voľný 3D pohľad po celom Kežmarku bez pohnutia sa z miesta.
・Naučiť menších, čo sa kde nachádza v meste formou cez hry.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bonusy na serveri

Read More